“„pielęgnowanie stworzenia i dbanie o nie to wskazówka dana każdemu z nas przez Boga (…) oznacza wsparcie świata poprzez odpowiedzialność i przekształcenie go w ogród, miejsce, w którym wszyscy będą mogli zamieszkać”.”
Jorge Mario Bergoglio

(Źródło: tygodnik.onet.pl)

“A pair of forthcoming studies by Garrick and several of his UConn colleagues examine the economic and sociological impacts of parking trends in six U.S. cities from 1960 to 2000. They conclude that some car-centric cities forfeit more than a thousand dollars per parking space per year in potential municipal revenues by using land for parking rather than more lucrative alternatives. The researchers also found that minimum parking requirements inhibit development and exacerbate traffic by placing incentives on car use rather than on walking and cycling.”

(Źródło: businessweek.com)

“[O]ne factor behind the growing global obesity epidemic: a British study comparing meat eaters and vegetarians found average differences in weight between meat eaters and vegans of 5.9 kilograms in men and 4.7 kilograms in women—and a recent U.S. study also suggested that meat consumption was positively linked to obesity.”

(Źródło: businessweek.com)

“Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w świadomości zbiorowej, przynajmniej w tym jej wymiarze, który wiąże się ze stosunkami pracy, dokonuje się ewolucja. Odwołam się do wiedzy, którą sam zgromadziłem. W latach 2005-2006 badałem pracowników sieci handlowych. Wyczuwało się u nich silne przywiązanie do konfliktowej wizji stosunków pracy. Bardzo specyficznie definiowano rolę związku zawodowego: jego racją bytu miało być pozostawanie w konflikcie z pracodawcą i próby realizowania interesów zbiorowych tą właśnie drogą. Natomiast w ubiegłym roku, gdy realizowałem badanie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku pracy, 90% badanych uznało, że związki zawodowe powinny współpracować z pracodawcą.”
Jan Czarzasty

(Źródło: nowyobywatel.pl)

“Od 2004 r. w Polsce nie obowiązują normy, które precyzowałyby, jaki rodzaj węgla można spalać w piecach. W efekcie kopalnie handlują nie tylko węglem przyzwoitej jakości, ale również miałem, a nawet mułem węglowym – ich spalanie w piecach marnej zazwyczaj jakości sprawia, że powietrze zmienia się w truciznę.”
Michał Olszewski